X
تبلیغات
محمد حسین کاهه

محمد حسین کاهه

شرح برنامه های کاندیدای شورای دانش آموزی

هدف از تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدارس

1. تحیکم و تعمیق ارزشها، باورهای دینی، آموزه های سیاسی و اجتماعی و در بین دانش آموزان.

2. تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان

3. تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.

4. توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان د رچارچوب مقررات، قوانین و آئین نامه ی اجرایی مدارس.

5. تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه.

6. ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور موثر آنان در عرصه های مختلف جامعه.

7. توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

8. توسعه و تقویت فعالیت های گروهی، اعم از آموزش و پرورشی.

9. فراهم کردن زمینه ی مساعد در جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر و اندیشه، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط صحیح و دوسویه بین آنان و اولیاء مدرسه.

10. تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 8:2  توسط محمد حسین کاهه  | 

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

)  بررسی چگونگی  مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه

2)  همکاری با مسئولین مدرسه در فعال سازی تشکل های دانش آموزی از قبیل بسیج دانش آموزی – انجمن اسلامی و تشکل های دانش آموزی

3)      همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبتهای گوناگون

4)     همکاری در برنامه ریزی و اداره نشریه مدرسه

5)     همکاری در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری  علمی و ورزشی دانش آموزان

6)     همکاری در برنامه ریزی و برگزاری اردوی دانش آموزی و بازدید علمی

7)     همکاری در برنامه ریزی و برگزاری نماز جماعت و مراسم آغازین

8)     همکاری در برنامه ریزی برنامه امتحانات داخلی

9)     همکاری در برنامه ریزی برنامه در اداره کتابخانه و تعاونی و مسائل بهداشتی

10)انتخاب نماینده جهت شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیائ و مربیان

11 ) ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویوق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی مدرسه داشته اند  

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 7:57  توسط محمد حسین کاهه  |